?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

                                     Головний Скаутмайстер Ордену доктор Майкл Джон Фостер привітав Організацію Українських Скаутів ОУС зі вступом в Орден Всесвітніх Скаутів OWS.

            Головний Скаутмайстер у зверненні до всіх скаутів Ордену з приводу смерті одного з засновників Ордену доктора Едварда Скотта заявивши, що радий бачити Україну, яку представляє Організація Українських Скаутів ОУС серед членів Ордену. Також Головний Скаутмайстер Ордену повідомив всіх членів Ордену про приєднання Організації Українських Скаутів ОУС до повноправних членів Ордену Всесвітніх Скаутів OWS.

            Для нас ця подія має дуже важливе значення так як Організація Українських Скаутів ОУС стала членом Всесвітнього Скаутського Руху, частинкою якого є Всесвітня Скаутська Організація- Орден Всесвітніх Скаутів OWS.

            Орден Всесвітніх Скаутів OWS- найстаріша Світова Скаутська Організація, яка заснована ще у 1911 році і яка дотримується традиційних скаутських  та християнських принципів.

            Організація Українських Скаутів ОУС приєдналася до OWS після невдалих старань по вступу до WFIS і через незгоду відносно політики лібералізму цієї Федерації в скаутському русі, а також через перепони створювані  для нашої Організації на шляху до вступу в WFIS  одним з керівників Європейського Регіону другого голови регіону Джулією Брайсон.

            Організація Українських Скаутів ОУС сприймає ідейні принципи Ордену Всесвітніх Скаутів OWS близькими до наших принципів так як український скаутинг завжди був близьким до ідей християнського морально-етичного виховання та патріотизму а також до принципів здорового середовища в середині Організації.

            Орден Всесвітніх Скаутів OWS висуває ряд вимог до Організацій членів Ордену а саме:

- Чітко дотримуватися Традиційного Скаутингу, його засад а саме Скаутської Присяги та Скаутського Закону в роботі Організації.

-Дотримуватися християнських засад в роботі зі скаутами Організації (Однак конфесійності не вимагається)

- Дбати за безпеку дітей- скаутів Організації та дорослих скаутів.